Europejska Fundacja Opieki Senioralnej EFOS

Fundacja została powołana do życia po to, by swoim działaniem i zaangażowaniem w projekty na rzecz społeczeństwa lokalnego zmieniać świat na lepszy w wymiarze globalnym.

Nasza fundacja to fundacja młoda, działająca non profit.

Nikt z założycieli fundacji, nie jest etatowym pracownikiem Fundacji, a co za tym idzie nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Nasza praca to prawdziwy wolontariat, w którym oddajemy część swojego codziennego życia na potrzeby osób starszych, chorych i niesamodzielnych.

Starannie dobieramy naszą kadrę.

Wszyscy założyciele Fundacji EFOS posiadają wykształcenie medyczne oraz dyplom Opiekuna Medycznego. Doświadczenie zawodowe nabyliśmy jako wolontariusze w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze w trakcie wielomiesięcznej praktyki zawodowej.

MAMY DOŚWIADCZENIE

Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Fundacji jest szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad niesamodzielnymi osobami starszymi lub nawet jej brak, a także wrażliwość na postępującą w wielu aspektach dyskryminację osób starszych ze względu na ich wiek lub niepełnosprawność.

EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI SENIORALNEJ
European Senior Care Foundation

Celem Fundacji jest pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym , oraz osobom starszym, tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie seniorom o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego, pobudzenie aktywności seniorów w, ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna.

Fundacja stawia sobie za cel udzielanie pomocy i wspieranie radą ludzi starych, biednych, chorych, samotnych, słowem tych seniorów, których los doświadcza najokrutniej. Zapewnienie im godnej starości i zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych nie jest żadnym dobrodziejstwem ani łaską, lecz obowiązkiem społeczeństwa, czyli nas, ogółu obywateli, a przede wszystkim rządu oraz wszelkich organów władzy państwowej i samorządowej. I właśnie o to Fundacja zamierza zabiegać wszelkimi możliwymi sposobami na wszystkich płaszczyznach społecznego porozumienia.

Podstawową misją Fundacji jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności.
Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i niezależną. Skupia się na działalności statutowej i nie kieruje się osiągnięciem zysku. Fundacja powstała jako wyraz sprzeciwu przed wykluczaniem osób starszych. Pragniemy pomagać, podtrzymywać pogodę ducha w pokoleniu ludzi starszych, naznaczonych chorobą, osamotnieniem. Starość to nie fikcja, to wspólna przyszłość NAS WSZYSTKICH. Pomagając Nam dziś, pomagasz Sobie jutro.
Pomóżmy sobie wzajemnie!
Z potrzeby chwili, serca i rozumu.
Razem czynimy życie seniorów szczęśliwszym.

O naszym istnieniu pragniemy powiadomić najliczniejsze społeczności, oczekując zrozumienia i życzliwości. Pragniemy być przydatni, potrzebni, rozumiani, akceptowani i choć trochę tak zwyczajnie po ludzku lubiani. Liczymy na życzliwość, partnerskie kontakty i współpracę na zasadzie POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

swiat_sie_kreci Osoby, które nagle z dnia na dzień muszą przeorganizować swój czas, przewartościować swoje życie aby zająć się niepełnosprawnym bliskim, zwykle czują się zupełnie bezradnie, jak dziecko we mgle. Nie wiedzą, jak powinny postępować, jakie prawa im przysługują oraz gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Często zdarzają się sytuacje, w których nie ma możliwości zapewnienia choremu opieki w domu lub owa opieka z różnych przyczyn jest niewystarczająca, nieprofesjonalna, lub po prostu finansowo na nią nie stać.

W wielu wypadkach, co jest zrozumiałe, najbliżsi osoby chorej nie chcą zdecydować się na usługi „Agencji” która do opieki domowej deleguje osoby przypadkowe, które wiedzę merytoryczna mają nadrabiać „empatią”.

To tak jakby oddawać swoje drogocenne Volvo do naprawy w stodole u Pana Henia, który co prawda jest bardzo tani, potrafi naprawić ciągnik rolniczy i rower naprawi i ma naprawdę dużo empatii w tym co robi. Zaryzykujesz ? Mimo całej sympatii dla Pana Henia na pewno nie. To dlaczego chcesz ryzykować zdrowiem swojego bliskiego oddając go w przypadkowe ręce?

Opieka nad niepełnosprawnym i niesamodzielnym seniorem to nie tylko towarzyszenie w oglądaniu telewizji, czytaniu gazet, zaparzanie herbatki i zmianie pieluchomajtek. To także dobór właściwej diety i dobór właściwej rehabilitacji. To zajęcia aktywizujące ruchowo oraz aktywizujące umysł seniora w terapii zajęciowej.

Ideą Fundacji EFOS nie jest tworzenie fabryki opiekuńczej, gdzie kilku opiekunów ma pod swoja pieczą czasami ponad stu pacjentów. Chcemy tworzyć Rodzinne Domy Opieki, gdzie kilkoma podopiecznymi będzie zajmowało się kilku opiekunów, rehabilitantów, dietetyków, wolontariuszy. Gdzie podopieczny będzie czuł się jak członek nowej rodziny, a nie jak anonimowy pacjent nr 87 z pokoju 016 na pierwszym piętrze.

Tak, masz rację. Pomysł na takie działanie jest nierealny, nieefektywny z ekonomicznego punktu widzenia, nieopłacalny i skazany na porażkę. Bo gdzie tu zysk ? I gdzie tu zarobek? I gdzie tu interes?

Już odpowiadam. Nie ma zysku, nie ma zarobku, i nie ma interesu. EFOS jest fundacją NON PROFIT czyli działającą bez chęci zysku. A każdą pozyskaną „złotówkę” spożytkujemy na cele które są jasno doprecyzowane w Statucie Fundacji EFOS.

Możesz nam pomóc na kilka sposobów:

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

Fundacja EFOS jest członkiem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Gratyfikujemy posiadaczy karty ZGrani Zielonogórzanie 50+

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom zgrani50