WSPARCIE

Wspomagaj naszą Fundacje i przez to pomnażaj zyski swojej firmy !

Teraz ruch należy do Ciebie. Piłka jest po Twojej stronie boiska. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Nie siedźmy w domu. Postarajmy się budować społeczność aktywnych, zaradnych, pomagających sobie wzajemnie osób. Twórzmy przestrzeń, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie.

Możesz wspomóc Fundację nie tylko drogocenna złotówką, ale także przekazując na rzecz Fundacji ze swojej nadwyżki magazynowej, firmowej, domowej materiały biurowe, środki higieniczne, niepotrzebne biurko, szafkę, fotel, komputer, telewizor, sprzęt kuchenny.

Możesz także przekazać Fundacji w użyczenie samochód ze swoją reklamą.

Jeżeli prowadzisz hurtownię spożywcza, sklep spożywczy, możesz przekazać artykuły spożywcze, których data ważności jeszcze nie minęła, ale już zbliża się do końca ważności produktu do spożycia.

Przyjmiemy wszystko co tylko będzie przydatne dla naszych podopiecznych.

Tylko proszę pamiętaj: Nie jesteśmy jako Fundacja stacją do utylizacji śmieci, a nasi podopieczni wymagają wielkiego szacunku i miłości od donatorów. Wiec zanim coś przekażesz zastanów się: Czy chciałbyś taką rzecz jaką przekazujesz – otrzymać. I z niej korzystać.

Oczywiście, wszystko co przekazujesz Fundacji możesz odpisać sobie od podatku zgodnie i na zasadach obowiązującego prawa (Fundacja prowadzi Działalność Pożytku Publicznego) .

A dokonując takiego odpisu – zarabiasz!

Darowizny od osób fizycznych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10%uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Rachunek bankowy Fundacji EFOS:
PKO BP 70 1020 5402 0000 0502 0340 9463

Brak możliwości komentowania

  • NewStatPress

    Ogólnie: _ Dziś:_ Online:0